Nu høster de tang på Bogø

Tørret ålegræs Læsøs tangtage tørret ålegræs Læsøs tangtage Tang fra Bogø til Læsøs tanghuse

På den sidste dag i april 2017 anløb museumsskibet SAMKA kajen i Østerby Havn med 35 tons tørret ålegræs i bigballer til de første nytængninger i 2017. Lasten rækker nok til et halvt tangtag på det gamle tanghus 'Knøv' beliggende i Gl. Østerby, hvor man påbegyndte restauration og nytængning i maj. Tangen til årets resterende nytængninger transporteres på mere traditionelle og rentable vilkår.

Kvalitet og mængde er afgørende for et godt tag, hvis det skal holde i flere hundrede år. Efter høst skal ålegræsset tørres, rulles i bigballer og derefter transporteres til Læsø.

En tanggård med intakt tangtag ser meget imponerende ud med det metertykke lag tang, der nogle steder næsten når jorden. Fjerner man tangen, så kun mure og tagkonstruktion står tilbage, syner bygningen dog ikke af meget. Et typisk læsøhus er fem, højst seks meter i bredden, ydermuren er omkring to meter høj, og med en taghældning på 45 grader bliver tagfladen ca. 3,6 meter fra mur til rygning.

Efter tængning af Andrines Hus er der blevet udarbejdet en rapport over forbrug af tang totalt og ved forskellige detaljer på taget.

Nedenfor ses en mere kunstnerisk fremstilling af ålegræs, venligst udlånt af tangfotograf Anne-Mette Aaen. Se flere smukke nærbilleder af tang på seaweedphotos.com.

Foto: Tangfotograf Anne-Mette Aaen

tang tangtag læsø tang tængning tangtage læsø