Hvor kommer tangen fra?

Tangen til Læsøs karakteristiske tage kommer fra det sydøstlige hjørne af Sjælland, farvandet omkring øerne Møn, Bogø og Tærø. Her har der været en lang tradition for at bjærge og sælge ålegræs, for her lå Kallehave Tangeksport, som helt frem til 1959 opkøbte tang og solgte det til hele Europa.

Kallehave Tangeksport solgte tørret ålegræs til isolering, møbelpolstring, madrasser, gødning og tage. Da det gik bedst, var der 40 mand i arbejde med tangen, som med jernbane blev sendt til Norge, Sverige, Tyskland, Holland og endnu flere lande.

”Tangen” er ålegræs, som er en art havgræs og dermed, biologisk set, ikke tang. Imidlertid har man i århundreder kaldt Læsøtagene for tangtage, så det gør vi også her på tangtag.dk.

Når ålegræsset skyller i land på kysten i sensommer og efterår, skal det hentes, mens det endnu er grønt, ellers er forrådnelsen i gang. Den grønne tang spredes ud på en mark og tørres som hø, dvs. vendes nogle gange og kræver tørvejr og solskin i tørreperioden.

Herefter presses det i rundballer og fragtes normalt med lastbil til Læsø. De seneste to år er tængesæsonen blevet indledt med, at 35 tons tang er sejlet til Læsø fra Stege Havn på Møn med museumsskibet SAMKA.

Der bruges 35-40 tons tang til et tag på et hus af normal størrelse. Derfor er de huse, der har fået nyt tangtag, restaureret fra bunden, så resten af konstruktionen kan holde til det tunge tag.

Oprindelig var det tang fra Læsø, der blev brugt. Men i dag er ålegræsset i farvandet omkring Læsø for kort, og der er ikke længere tradition for at høste det.