Sandvadgård før tængning

Sandvadgård efter tængning

Stoklund

NYT TANGTAG PÅ SANDVADGÅRD
Sandvad er fra 1720 og fredet. Gården anvendes som sommerbolig af ejerne, som har ejet den i flere årtier. Stuehuset på 137 m2 får nu nyt tangtag, i alt 50 tons tang.

Vi har restaureret den flotte fredede stuehusbygning fra ca. 1720 på 135 m2, som formentlig er bygget i 3 etaper. I maj og juni arbejdede håndværkerne med bindingsværk, renovering af tagkonstruktion og vinduer. Selve tængningen fandt sted i efteråret 2020.

Ved nedtagningen af tang kunne man se, at der oprindeligt har været et lyrehul i stedet for skorsten, hvilket havde dækket træværket i tagkonstruktionen med et tykt lag beskyttende sod, som også var trængt langt ind i tanglaget. Det har ikke været sundt for beboerne at bo i, men tømmeret omkring lyrehullet har været godt beskyttet og er derfor i bedre stand, end man ellers ser andre steder. Vinduesrammerne er i pæn stand; man har brugt godt træ, og en del er endog originale.

Tangvaskerne var fastgjort til lægterne, som vi kender det, men herudover var de også viklet om lodrette stokke, som var stemt ned i topremmen med stort mellemrum. Endvidere var det nederste tang fastklemt under skokbordsbrædtet i stedet for at være bundet fast. Så det har været spændende at afdække, hvorledes et af de ældre tanghuse er blevet tænget. Det er endnu en vigtig brik til puslespillet om udviklingen af tængemetoderne på Læsø.

Sandvadgård 1955