Den rene idyl

Billederne taler vist for sig selv ... før og efter.