Gamle billeder kort og andet historie

Her er et par sider om tang i Limfjorden fra Møldrup Museums årbog 1980.

Ålegræsset udbredelse ca. 1900