Nye tangtage i 2018

Også i 2018 tænges der på Læsø. Årets første tag lægges for enden af Hejrevej i Vesterø.

Næste projekt er stort: Alléen 26 i Gl. Østerby. Her regner tækkerne med et forbrug af tørret ålegræs på henved 100 tons.