Forbrug, mål og vægt

Det er svært at forestille sig, hvor meget tang der skal bruges, når et tag skal tænges. En tanggård med intakt tangtag ser meget imponerende ud med det metertykke lag tang, der nogle steder næsten når jorden. Fjerner man tangen så kun mure og tagkonstruktion står tilbage, syner bygningen dog ikke af meget. Et typisk læsøhus er fem, højst seks meter i bredden, ydermuren er omkring to meter høj og med en taghældning på 45 grader, bliver tagfladen ca. 3,6 meter fra mur til rygning.

Efter tængning af Andrines Hus, er der blevet udarbejdet en rapport over forbrug af tang totalt og ved forskellige detaljer på taget.

 • Vægten af en vasker varierer fra 7-12 kg. alt efter, hvor på taget den skal bruges, 
 • En førstebinds vasker (vasker, der er snoet om den nederste taglægte) vejer typisk max. 7 kg.
 • En andenbindsvasker vejer 8-10 kg.
 • Tredjebindsvaskere og vaskere længere oppe ad gavlene vejer ca. 12 kg.
 • En gumling vejer fra 5 -10 kg.
 • 1 m vaskervold fordelt over 3 lægter består af ca. 15 vaskere ,  6 gumlinger samt noget løst tang ind imellem og vejer ca. 135 kg.
 • En gavl består ca af 150 vaskere og 100 gumlinger. Resten er løst tang trampet ind imellem. Den samlede vægt er ca. 2500 kg.
 • 1 m2 løs tang vejer ca. 180 kg.
 • Tykkelsen af det løse tang målt vinkelret på spærene er ca. 2 m.
 • Tidsforbruget på at lave og ophænge en vasker varierer fra ½ min. Til 5 min., alt efter hvor på tag eller gavl den skal placeres,
 • Tidsforbruget på at lave en gavl er ca. 130 timer.
 • Tidsforbrug pr. m. vaskervold er ca. 4,5 time.
 • Tidsforbrug pr. m2 løs tang på tagfladerne er ca. ½ time.

For at anskueliggøre, hvilken mængde tang der skal bruges, kan nedenstående regneeksempel og billeder fra Hedvigs Hus bruges:

I efteråret 2010 blev en side, en skotrende og en gavl på Hedvigs Hus nytænget. Gammel tang blev nedtaget og tagfladen blev efterfølgende opmålt til ca. 50 m2. Herefter blev taget tænget med den mængde tang, der var nødvendig for at opnå den ønskede volumen. Til det blev erfaringerne fra tængningen af Keld Post´s fårehus brugt. Den medgåede mængde tang, der var emballeret i rundballer, blev vejet inden oplægning og i alt blev der brugt otte tons, svarende til et gennemsnit på ca. 160 kg. pr. m2. Mest i skotrende og gavl og mindst på langsiden. Det færdige tag blev opmålt til 92 m2 umiddelbart efter tængningen og tykkelsen variede fra 1,4 meter over rygning til 1,7 meter i gavl og skotrende. De kommende års målinger vil vise, hvor meget tykkelsen svinder.