Lille Bovetsgård

Gården ligger på Stoklundvejen 1.
Ejeren har haft travlt med at fælde og rydde i beplantningen, så der nu er fint indkig fra vejen til den trelængede gård. Projektet er klart til udbud, som er planlagt til eftersommeren 2021.  Selve arbejdet forventes igangsat i foråret 2022.