Litteraturliste

Der findes ikke meget, hverken dansk eller udenlandsk, litteratur om tangtage. Men i en del bøger eller avisartikler er der afsnit om tanghuse eller om ålegræs. Nedenfor er noget af den tilgængelige litteratur listet i et skema.

Du kan også købe disse bøger, bl.a. gennem Læsø Museum:

Det Moderne Tanghus på Læsø - af Realdania Byg, kr. 99,00. Se mere her

Kalines tanghus på Læsø - af Realdania Byg, kr. 150,00. Se mere her

Tængemænd og vaskerpiger - af Jørgen Kaarup Jensen, kr. 79,00

Udgivet Titel Forfatter
 2000 Seagrass Ecology Hemminga, M.A. & Duarte C.
 2001 Global Seagrass Reaseach Methods Short, F.T. & Coles, R.G. (eds)
 2003 World Atlas of Seagrass. UNEP World Conservation Monitoring Centre Green, E.P. & Short, F.T. (eds)
 2004/09 Eurpoean seagrasses: An introduction to monitoring and management Jens Borum, Carlos M. Duarte, Dorte Krause-Jensen and Tina M. Greve
 2005/01 ETA 05 0008 Zostera Dämm Diplomingeniör Jasch
 2006   A. Schwartz, M. Morrison, I. Hayes, J. Halliday 
 2006/08 Manual for Scientific Monitering of Seagrass Habitat Short, F.T., Mckenzie, L.J., Coles, R.G., Vidler, K.P., Gaeckle, J.L
 1768 Danske Atlas Pontoppidan
 1944 Fra Nationalmuseets arbejdsmark (særtryk af) Hans Henrik Engqvist
 1951 Tangtængning, DVD fra opførelsen af læsøgården Uldall
 1974 Niels Søren Høeghs registrant Niels Søren Høegh
 1983 Anvendelsen af ålegræs til kortlægning af tungmetalforurening Hans Brix & Jens Erik Lyngby
 1987/88 Tangtækte bygninger på Læsø, arbejdsrapport nr. 6 / 1988 Peter Carstens
 1994 Havgræsserne i verdenshavene Kaj Sand-Jensen, Jens Borum, Carlos Duarte
 2001 Læg ålegræs på taget Annette B. Bibby
 2005 Taget med tang- isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Jens Nielsen
 2005 Kulturhistoriske værdier på Læsø- Pilotprojekt Marin Nationalpark Marie Dam Mortensen & Nanna Folke Olsen
 2008/06 Læsø Tanggårde - Rapport vedrørende Læsø tanggårde. Juni 2008. Udarbejdet for Kulturarvsstyrelsen Peter Carstens

Årsskrift for Læsø Museum og Museumsforeningen for Læsø har følgende artikler om emnet:

År

Artikel

Forfatter

Årsskrift 2014

Hedvigs Hus – et historisk rids

Kurt Dahl

Årsskrift 2012

Kalines hus

Kurt Dahl

Årsskrift 2011

Tang på Læsø

Kurt Dahl

Årsskrift 2010

Hvor gammelt er det læsøske tangtag?

Bjarne Stoklund

Årsskrift 2004

De første planer om et Læsøhus på Frilandsmuseet

Bjarne Stoklund

Årsskrift 1994

Læsøs tangtage. Om bevaring af et egnspræg og genopdyrkning af en gammel tradition.

Peter Carstens

Årsskrift 1994

Nyt tangtag på ”Sandvad”

Niels Søren Høegh