Forprojekt - fårehus ombygget til tanghus

Et lille hus på hjørnet af Kokvadgårdsvej og Hornfiskrønvej blev udvalgt som basis for et forprojekt. Huset fik i 2008 ny tagkonstruktion, der passer i stilen til de gamle tanghuse med stejle gavle og med en lem til loftet. I løbet af efteråret blev huset tænget med ålegræs, der er hentet på Bogø og Falster. Der er brugt omkring 7 tons ålegræs. Og først når huset har stået i omkring et halvt år, vil vinduer og døre blive skåret fri.

Projektet er blevet nøje registreret undervejs. Tidsforbrug, mængden af ålegræs og tykkelsen på det færdige tag er dokumenteret.

Luftfugtighed og temperatur blev reigstreret af dataloggere, der tre steder var stukket ind i taget, og som hver 12. time igennem et halvt år opsamlede data. Formålet var at observere, hvornår og hvordan taget begynder at "brænde sammen", en proces, der hidtil ikke er dokumenteret.   

Til højre ses udskrift fra en af dataloggerne, der registrerede temperatur og relativ luftfugtighed.