Museumsgården 'På Lynget'

45 tons tang er siden kartoffelferien 2018 lagt på museets tag, primært ind mod gårdspladsen, men også over port og ud mod parkeringen. Kom og se det nye og gamle tag sammen - og oplev tangtagenes historie i Læsø Museums infostand.

Museumsgården, eller Lynggården, er et frilandsmuseum. Med sit enorme sølvgrå tangtag med bevoksning af blomstrende planter er gården et af de efterhånden få eksempler på de tanghuse, der tidligere var så almindelige på Læsø - og som ikke findes andre steder i verden.

Skriftlige kilder fortæller, at der har boet mennesker "På Lynget" fra 1630´erne, og gården var beboet indtil 1949 af Sine Krogbæk. Sine ændrede ikke meget på stuerne, så indboet er stadig placeret, som da hendes forældre overtog gården omkring år 1860; med åbne ildsteder, alkovesenge, ingen elektrisk lys og med brønd på gårdspladsen. 

Staldene står også som dengang og fortæller om den enorme forandring, der er sket inden for landbruget i løbet af en relativ kort årrække.

I gårdens udstillingsdel kan man blandt andet:

  • orientere sig om konstruktionen af tangtage og se de mange planter, der kan vokse på tagene.
  • se nogle af museets læsødragter og samlingen af sølvtilbehør til dragterne.
  • se kirkedøren fra den tidligere Hals Kirke, der måtte forlades i første halvdel af 1700-tallet på grund af sandflugt.
  • nyde malerier fra museets samling, bl a Læsøpige i Nationaldragt af Michael Ancher.