Et tanghus reddes fra forfald

Det faldefærdige tangtag på Alléen 5 i Gl. Østerby fjernes i maj 2017 efter at have ligget under presenning i lang tid. Under tangen finder tængeholdet et kæmpe hul i tagets konstruktion, hvilket er meget typisk for de gamle tanghuse.
Alt gammelt træværk, der er bevaringsværdigt, fortsætter som understøtning for det imponerende tykke og tunge tangtag af tørret ålegræs.
Følg tanghusets forvandling fra totalt forfald til redningsaktion. Først fjernes det gamle tangtag, så rykker håndværkerne ind og renoverer huset, og til sidst lægges der nyt ålegræs på taget.