Bangsbo

NU HAR JUELMINDE FÅET NYT TAG!
Vi håber, du fik lejlighed til at opleve tængearbejdet på den gamle Læsø-gård.
Først gjorde tømrer og murer klar til det nye tangtag. Bindingsværksstolperne blev repareret, og tagkonstruktionen gjort klar med nye spær og lægter. Mureren har arbejdet flittigt med at pudse tavlene mellem stolperne, og det er gået planmæssigt.
Det lange stuehus er fra 1769 og er oprindelig bygget med 13 fag og siden udbygget nogle gange. 13 fag solidt byggeri på én gang er det meste, vi har set endnu, og udtryk for, at man var mere velhavende end de fattige tanghusbyggerier i Østerby, som oftest startede med 3-4 fag – med langt mellem spærene, og tømmer af strandingsgods.

Tangtaget blev taget varsomt ned, så man kunne se, hvordan det var opbygget. I dette hus var vaskerne i den ældste del fastgjort på fire lægter i modsætning til husene i Østerby, hvor de ofte er fastgjort på 3 lægter. Vaskerne var tyndere og sad tættere, hvilket er mere typisk for tanghuse i Bangsbo-Stoklund-området.  Vaskerne på gavlene var fastgjort til lægterne på langsiden, flere meter fra gavlen - en teknik, vi ikke har set ret mange steder, men hørt beskrevet om de ældste huse. 

Ejerne Anita og Olav arbejder flittigt med at renovere huset indvendigt også. De har åbnet beplantningen omkring ejendommen, så stuehuset nu træder flot frem i landskabet. Og læhegnet syd for gården er nu blevet til en smuk egeallé.