Bangsbo

NU TÆNGES DER PÅ JUELSMINDE! Og du er budt ind til en oplevelse i særklasse, hvis du slår vejen forbi den gamle Læsø-gård. Her arbejdes der hårdt - og demonstreres og fortælles om det gamle håndværk.
Tømrer og murer har gjort klar til det nye tangtag. Bindingsværksstolperne er repareret, og  tagkonstruktionen er klar med nye spær og lægter. Mureren har arbejdet flittigt med at pudse tavlene mellem stolperne, og det er gået planmæssigt.
Det lange stuehus er fra 1769 og er oprindelig bygget med 13 fag og siden udbygget nogle gange. 13 fag solidt byggeri på én gang er det meste, vi har set endnu, og udtryk for, at man var mere velhavende end de fattige tanghusbyggerier i Østerby, som oftest startede med 3-4 fag – med langt mellem spærene, og tømmer af strandingsgods.

Tangtaget blev taget varsomt ned, så man kunne se, hvordan det var opbygget. I dette hus var vaskerne i den ældste del fastgjort på fire lægter i modsætning til husene i Østerby, hvor de ofte er fastgjort på 3 lægter. Vaskerne var tyndere og sad tættere, hvilket er mere typisk for tanghuse i Bangsbo-Stoklund-området.  Vaskerne på gavlene var fastgjort til lægterne på langsiden, flere meter fra gavlen - en teknik, vi ikke har set ret mange steder, men hørt beskrevet om de ældste huse. Der tænges i juni og juli. Interesserede er velkomne til at kigge forbi.

Ejerne Anita og Olav arbejder flittigt med at renovere huset indvendigt også. De har åbnet beplantningen omkring ejendommen, så stuehuset nu træder flot frem i landskabet. Og læhegnet syd for gården er nu blevet til en smuk egeallé.