Hedvigs Hus - et projekt for ildsjæle

Læsø Museum købte Hedvigs Hus i 1994 for at redde et af de meget karakteristiske læsøgårde - med bindingsværk af strandingstømmer og tangtag - fra nedrivning.