Huset har fået et stort, flot tag. Håndværkerne har renoveret huset, så det blandt andet kan bære de 35 tons ålegræs, der nu ligger på taget.

En status for arbejdet juni 2019:

Spærene er repareret, pigstenbelægningen omkring huset er lagt fint ud, så regnen kan løbe væk fra huset og holde træværk og tavl tørre. Den flotte gavl har sort bræddeinddækning omkring lugen for at holde tangtaget på plads og var i fin stand.
Man kan se, hvordan mange af bindingsværksstolperne var møre i bunden og nu har fået et nyt stykke egetræ nederst.
Velkommen forbi!