Danzigmannvej 22

Huset bliver tænget i efteråret 2021. Lige nu arbejdes der med fortærkning af tagkonstruktionen, så den er klar til at blive tænget i efterårsferien til Tanghusenes Dag den 17. oktober.
Huset er privatejet og benyttes som sommerbolig. Vi forventer, at der skal bruges omkring 38 tons tang til dette hus.

Vejret har længe drillet og sendt ålegræsset væk fra de kyster, hvor tangbønderne på Møn og Bogø høster. Men nu er der kommet godt med tang ind de sidste par uger. Så nu er der rigeligt til dette hus. Og vi prøver at fylde lagrene op igen.