SALT og TANG - en del af verdensarven

Læsø søger om at komme på Tentativlisten, som er første skridt på vejen til UNESCO's verdensarvsliste. Ansøgningen har hovedfokus på tang og salt, ligeligt fordelt.
Det er blevet klart defineret af Slots- og Kulturstyrelsen, at det er disse to væsentlige dele af Læsøs kultur, der tilsammen skal bære en ansøgning igennem:

  • Saltsydningens enestående historie og betydning for samfærdsel mellem Danmark-Norges provinser samt Læsøs bosætning, økonomiske udvikling, saltets og skovenes forsvinden i 1600-tallet, saltets genkomst og saltsydningens nutidige betydning.
  • Tangtagenes enestående historie, opståen og byggeteknik som resultat af Læsøs langvarige overudnyttelse af de lokale skove. Den 350 år lange skovløse tid og nutiden, hvor omfattende renoveringer og nytængninger har gjort tangtagene til en levende kulturarv.

Tentativudvalget har 10 medlemmer:

Formand Jess Jessen-Klixbüll, Læsø Museum
Næstformand Jens Morten Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem, Læsø Kommune
Leif Ladefoged, kulturmedarbejder, Læsø Kommune
Poul Christensen, saltsyder, Læsø Salt A/S
Henning Johansen, gårdejer, Læsø Landbrug
Kirsten Larsen, medlem af Læsø Museumsforening
Gitte Melchiorsen, Turist- og Erhvervschef
Lillian Kristensen, direktør, Læsø Tang A/S
Gregers Jacobsen, fisker, Læsø Fiskeriforening
Karsten Nielsen, borgmester, Læsø Kommune

Udvalgets arbejde, herunder honorar til konsulenter, mødeaktiviteter, foto og tryk m.m., finansieres af:
LAG (Lokale AktionsGrupper), midler fra Erhvervsstyrelsen og EU
Læsø Kommune
Læsø Salt A/S
Læsø Turist- og Erhvervsforening
Færgeselskabet Læsø K/S
Læsø Fiskeindustris Fond
Den Danske Bank Læsø Fond

En vaske vrides i hånden