Nye tangtage i 2020

Vi forventer at lægge nyt tag på 2-3 huse i 2020. Første tag bliver på den store gård Juelsminde i Bangsbo, efterfulgt af Sandvadgård i Stoklund.
Selve tængearbejdet kan følges efter sankthans, når mandskabet går i gang med håndkraft, kranløft samt gamle og nye teknikker, udviklet i takt med nye opdagelser og nye erfaringer med at lægge et nyt tangtag.

Alle er velkomne til at besøge byggepladsen, når der arbejdes med tang. Vores informationsstand vil følge tængearbejdet, men vil, indtil det påbegyndes, være at finde på Museumsgården.
Vi ses under tangtaget!