Nye tangtage i 2020

Vi forventer at lægge nyt tag på 2 huse i 2020. Første tag blev på den store gård Juelsminde i Bangsbo, som nu står færdigt.
Arbejdet med Sandvadgård i Stoklund påbegyndes omkring 1. oktober.
Selve tængearbejdet kan følges, når mandskabet går i gang med håndkraft, kranløft samt gamle og nye teknikker, udviklet i takt med nye opdagelser og nye erfaringer med at lægge et nyt tangtag.

Alle er velkomne til at besøge byggepladsen, når der arbejdes med tang. Vores informationsstand vil følge tængearbejdet, men vil også ind imellem være at finde på Museumsgården.
Vi ses under tangtaget!