Nye tangtage i 2020

Vi forventer at lægge nyt tag på 2 huse i 2020.
Første tag ligger nu færdigt på den store gård Juelsminde i Bangsbo. Og arbejdet med Sandvadgård i Stoklund er netop påbegyndt.
Selve tængearbejdet kan følges, når mandskabet med håndkraft, kranløft samt gamle og nye teknikker arbejder sig hen over taget. Teknikker udviklet i takt med nye opdagelser og nye erfaringer med at lægge et tangtag.

Alle er velkomne til at besøge byggepladsen, når der arbejdes med tang. Vores informationsstand vil følge tængearbejdet, men vil også ind imellem være at finde på Museumsgården.
Vi ses under tangtaget!