Nye tangtage i 2020

Der blev lagt nyt tangtag på to huse i 2020.
Det første var på den store gård Juelsminde i Bangsbo. Og arbejdet med Sandvadgård i Stoklund er også fuldført.
Selve tængearbejdet blev fulgt af mange mennesker på byggepladsen - mens mandskabet med håndkraft, kranløft samt gamle og nye teknikker arbejdede sig hen over taget. Teknikker udviklet i takt med nye opdagelser og nye erfaringer med at lægge et tangtag.

Alle er velkomne til at besøge byggepladsen, når der arbejdes med tang. Vores informationsstand vil følge tængearbejdet, men vil også ind imellem være at finde på Museumsgården.
Vi ses under tangtaget!