40 millioner mere!

Flere penge betyder flere bevarede tanghuse. Og heldigvis er der andre end de lokale ildsjælde på Læsø, der kan se stor værdi i at redde Læsøs unikke tangtage.

A.P. Møller Fonden fortsætter sin støtte til projektet og har bevilget 10 mio. kr.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond støtter med 8 mio. kr.

Augustinus Fonden støtter med 4 mio. kr.

Således kan vi finansiere anden etape af tangprojektet.

Ligeledes planlægger Slots- og Kulturstyrelsen restaurering af de sidste fredede ejendomme i Østerby og Bangsbo-området.

Læsø Kommune støtter med byfornyelsestilskud, ligesom ejerne selv skal bidrage med 10 % af udgifterne.

Dette danner grundlag for, at yderligere ca. 10 ejendomme inden for de kommende tre år bliver restaureret med facade og nyt tangtag.

Vi er meget glade og taknemmelige over de store donationer. Og ikke mindst glade for de mange besøg på de aktuelle byggepladser, hvor taget lægges, og på vores hjemmeside.

Tak, fordi vi må vise denne særlige side af Læsø frem!