Hedvigs Hus - et projekt for ildsjæle

Læsø Museum købte Hedvigs Hus i 1994 for at redde et af de meget karakteristiske læsøgårde - med bindingsværk af strandingstømmer og tangtag - fra nedrivning.

Da museet erhvervede tanghuset, var det ved at falde sammen. Men i dag, efter års frivilligt arbejde, er det ved at have genvundet sit udseende fra omkring 1850. Både bindingsværk og tangtag er blevet restaureret, og indenfor er bageovn og komfur igen brugbare, og stuerne er sat smukt i stand.

Tanken med erhvervelsen var fra begyndelsen at skabe rammer for en formidling til museets publikum af dagliglivet på Læsø i en tid, hvor mennesker fulgte råvarerne fra mark og hav til bord og brug.

Huset, der er blevet et godt eksempel på, hvordan et gammelt tanghus kan bevares, er bestemt et besøg værd - og måske er du heldig at møde de frivillige fra "Hedvigs Hus Laug", der arbejder på bygningen og dyrker arealerne.

Hedvigs Hus fremstår i dag som én lang bygning, med stald i den østlige ende og beboelse i den vestlige ende.Til bygningen hører et jordstykke på ca. 6 tdr. land. Hele arealet er blevet drænet ved at der er gravet grøfter. 

Huslauget holder åbent på udvalgte tidspunkter. Følg med på Læsø Museums hjemmeside

Adresse:
Linievejen 36, Østerby, 9940 Læsø.