Nu tænges der på Alléen 3

Følg med her

Siden opdateres løbende

Tanghusene får nyt tag


I år har Uldstuen og Gl. Havnevej 1 fået nyt tangtag efter Læsøs unikke tængeteknik. Og der ligger nu 150 tons tørret ålegræs på de to gamle Læsø-gårde. Næste projekt er Alléen 3 - også i Østerby.
Tagene skal være med til at sikre Læsøs særegne kulturarv de næste 200-300 år!

Igennem sommer, efterår og vinteren 2016 kan du følge den omfattende renovering, som skal redde Læsøs unikke tangtage. De fleste af øens i alt 36 ejendomme er i så elendig en forfatning, at der skal sættes ind nu, hvis mange hundrede års tanghistorie på Læsø ikke skal gå tabt.
19 millioner kroner fra A.P. Møller-Fonden og 9 millioner fra Slots- og Kulturstyrelsen skal være med til at sikre, at en række huse renoveres med nyt tangtag i 2016 og årene fremover. Herudover sørger 3 millioner fra Augustinus Fonden for, at også Museumsgården får nyt tangtag.
 
Den lokale tækkemand Henning Johansen har genoplivet det gamle håndværk at tænge et tangtag. Og han har med støtte fra Realdania gennemført et forprojekt, der mundede ud i tængning af et gammelt fårehus.
Herefter fulgte et egentligt pilotprojekt, tængning af Andrines Hus ejet af Slots- og Kulturstyrelsen. Målet var at gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden med ålegræs af tilstrækkelig god kvalitet - præcis som i gamle dage.
Denne hjemmeside fortæller om arbejdet med tang og orienterer om processen omkring nytængning. Et projekt, der skal redde Læsøs tanghistorie, og som samtidig formidler teknik, historie og samarbejdets tætte bånd for alle, der har lyst til at mærke Læsøs tanghistorie mellem fingrene.
KIG UD!
Læsøs tangtage Læsøs tangtage Læsøs tangtage vaskerpiger Læsøs tangtage Hedvigs Hus