Mærker du bedst historiens vingesus med fingrene dybt begravet i ålegræs?
Så kom og vær med til at lægge tangtag på øens nye shelters. Der er masser af muligheder for at følge tanghusprojektet på Læsø. Find de aktuelle aktiviteter med tang på Læsø Museums hjemmeside eller deres Facebook

Øens gæster er velkomne til at køre forbi de tængede huse og se, hvordan et helt nyt tangtag ser ud. Gå selv Tanghusruterne her.
På Museumsgården, Museumsvej 3, kan du opleve det gamle og nye tangtag i skøn forening - og blomstervækst på det smukke tag.
Vi er heldige med vores tangtage på Læsø. Selv under en pandemi kan vi besøge husene, og de nyeste tangtage finder du på Sandvadgård og Juelsminde. Sidstnævnte på det over 40 meter lange stuehus fra 1789. Begge gårde er af lidt ældre dato og ligger i Bangsbo-Stoklund-området. 

I 2021 planlægger vi at tænge på Danzigmannvej 22 i Gl. Østerby. Huset er ved at blive renoveret, og selve tængearbejdet er planlagt til efteråret. Næste tængeprojekt bliver Lille Bovetsgård, Stoklundvejen 1, som gøres klar til nyt tangtag i løbet af foråret 2022.

Bonusviden: Læsøs tangtage var tidligere et yndet sted at kravle op og blive fotograferet, herunder familien Gai. Og før det fungerede tangtagene som udsigtspost. Det var dengang, hvor Læsø var skovløs, og skibsforlis betød overlevelse for øens beboere.
Det kan du også høre, se og læse meget mere om hos Læsø Museum.

 

Alléen 3

      

Alléen 5

     

Alléen 26

        

Museumsgården

       

Museumsgården

Cirka 1980

Rosenlund

Cirka 1940

Hedvigs Hus

Cirka 2000

Alléen 3

December 2016

LIGE NU kan du opleve et helt nyt tag på Juelsminde og Sandvadgård.
Se mere her

Gå selv:
Find kort over Tanghusruterne her.

Læsø og UNESCO
Salt og tang på Tentativlisten ...
Læs mere her.

Oplev det gamle og nye tangtag Hedvigs Hus.

Flere penge! ... til flere nye tangtage. Læs mere her

Tanghusene får nyt tag

Der tænges på livet løs for at redde Læsøs sidste tanghuse. Og på Læsø kan du opleve, hvordan det foregår, når et ældgammelt tangtag pilles af, og et nyt lægges på. Oplev tængeteknikken, som er helt unik!
Så unik, at Læsøs Tangtage sammen med Læsø Salt arbejder på at komme på UNESCOs verdensarvsliste. Fuldt fortjent, synes vi!

I 2016 lagde tængemændene 170 tons tørret ålegræs på taget af 3 gamle huse - Uldstuen, Gl. Havnevej 1 og Alléen 3. Alt sammen efter Læsøs unikke tængeteknik.
Tagene skal være med til at sikre Læsøs særegne kulturarv de næste 200-300 år! Og der skal i sandhed en omfattende renovering til for at redde de unikke tangtage! De fleste af øens i alt 36 ejendomme med ålegræs på taget er i så elendig en forfatning, at der skal sættes ind nu, hvis mange hundrede års tanghistorie ikke skal gå tabt.
19 millioner kroner fra A.P. Møller-Fonden og 9 millioner fra Slots- og Kulturstyrelsen er med til at sikre, at en række huse bliver renoveret og får nyt tangtag fra 2016 og i årene fremover. Herudover sørger 3 millioner fra Augustinus Fonden for, at også Museumsgården har fået lagt nyt ålegræs på taget.
 
Den lokale tækkemand Henning Johansen har genoplivet det gamle håndværk at tænge et tangtag. Og han har med støtte fra Realdania gennemført et forprojekt, der mundede ud i tængning af et gammelt fårehus.
Herefter fulgte et egentligt pilotprojekt, tængning af Andrines Hus ejet af Slots- og Kulturstyrelsen. Målet var at gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden med ålegræs af tilstrækkelig god kvalitet - præcis som i gamle dage.
Denne hjemmeside fortæller om arbejdet med tang og orienterer om processen omkring nytængning. Et projekt, der skal redde Læsøs tanghistorie, og som samtidig formidler teknik, historie og samarbejdets tætte bånd for alle, der har lyst til at mærke Læsøs tanghistorie mellem fingrene.
Læsøs tangtage vaskerpiger Læsøs tangtage Hedvigs Hus Læsøs tangtage