Fra 24/6

... kan du følge arbejdet med at lægge nyt tangtag på Gl. Havnevej 1, Østerby.

Vi fornyer også siden tangtag.dk. Og du kan derfor finde både nyt og gammelt - og måske også lidt uorden i sagerne lige nu.
Vi beklager!

Tanghusene får nyt tag


Vær med under tilblivelsen af et helt nyt tangtag. Oplev tængemænd og vaskerpiger lægge ålegræs på taget. Et tag, som sikrer Læsøs unikke kulturarv de næste 200-300 år!

Igennem sommeren og efteråret 2016 kan du følge den omfattende renovering, som skal redde Læsøs unikke tangtage. De fleste af øens i alt 36 ejendomme er i så elendig en forfatning, at der skal sættes ind nu, hvis mange hundrede års tanghistorie på Læsø ikke skal gå tabt.
19 millioner kroner fra A.P. Møller-Fonden og 9 millioner fra Slots- og Kulturstyrelsen skal være med til at sikre, at en række huse renoveres med nyt tangtag i 2016 og årene fremover. Herudover sørger 3 millioner fra Augustinus Fonden for, at også Museumsgården får nyt tangtag.
 
Tækkemand Henning Johansen, der har tækkefirma på Læsø, har genoplivet det gamle håndværk at tænge et tangtag. Og han har med støtte fra RealDania gennemført et forprojekt, der mundede ud i tængning af et gammelt fårehus.
Herefter fulgte et egentligt pilotprojekt, tængning af Kulturstyrelsens hus på Alleen 1, Andrines Hus. Målet var at gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden med ålegræs af tilstrækkelig god kvalitet - præcis som i gamle dage. Og denne hjemmeside fortæller om arbejdet med tang og orienterer om processen i det igangværende projekt. Et projekt, der skal redde Læsøs tanghistorie, og som samtidig formidler teknik, historie og samarbejdets tætte bånd for alle, der har lyst til at mærke Læsøs tanghistorie mellem fingrene.
Huller fra fugle og hvepse Henning på hårdt arbejde 200-300 år gammelt tangtag rives ned Uldgården juni 2016