Lige nu:
... tænges der på
Alléen 26 i Gl. Østerby.
Velkommen forbi!

Flere penge!

... til flere nye tangtage. Læs mere her

Gå selv:
Tanghusruten på dansk og tysk her.

Guidede ture:
Læs mere her 
Tørken har også afbleget blomster-
tæppet på tang-
husene. Derfor er blomsterturene aflyst.

Oplev det gamle og nye tangtag Hedvigs Hus.

HUSK! Tanghusenes Dag den 14. oktober.

Kig forbi Alléen 26 i Gl. Østerby. Der tænger vi lige nu.
Sidste sommer blev det gamle tag fjernet. Siden er der gået mange, mange timer med renovering af det gamle Læsøhus. 
NU er huset klar til nyt tangtag, og mandskab og maskiner er på plads. På byggepladsen kan du opleve det gamle håndværk, få en snak med tængefolkene og gøre dig klogere på ålegræs og tængning fra informationsstanden på pladsen.
Også Læsø Museum har en udstilling i Museumsgården om Læsøs tangtage og en fremtidsvision om tang som bæredygtigt byggemateriale. Hold dig opdateret om Læsø Museums aktiviteter på deres Facebook-side eller hjemmeside

Tanghusene får nyt tag

Der tænges på livet løs for at redde Læsøs sidste tanghuse. Og lige nu kan du på Læsø se, hvordan det foregår, når et ældgammelt tangtag pilles af, og et nyt lægges på. Oplev tængeteknikken, som er helt unik!

I 2016 lagde tængemændene 170 tons tørret ålegræs på taget af 3 gamle huse - Uldstuen, Gl. Havnevej 1 og Alléen 3. Alt sammen efter Læsøs unikke tængeteknik.
Tagene skal være med til at sikre Læsøs særegne kulturarv de næste 200-300 år! Og der skal i sandhed en omfattende renovering til for at redde de unikke tangtage! De fleste af øens i alt 36 ejendomme med ålegræs på taget er i så elendig en forfatning, at der skal sættes ind nu, hvis mange hundrede års tanghistorie ikke skal gå tabt.
19 millioner kroner fra A.P. Møller-Fonden og 9 millioner fra Slots- og Kulturstyrelsen er med til at sikre, at en række huse bliver renoveret og får nyt tangtag fra 2016 og i årene fremover. Herudover sørger 3 millioner fra Augustinus Fonden for, at også Museumsgården har fået lagt nyt ålegræs på taget.
 
Den lokale tækkemand Henning Johansen har genoplivet det gamle håndværk at tænge et tangtag. Og han har med støtte fra Realdania gennemført et forprojekt, der mundede ud i tængning af et gammelt fårehus.
Herefter fulgte et egentligt pilotprojekt, tængning af Andrines Hus ejet af Slots- og Kulturstyrelsen. Målet var at gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden med ålegræs af tilstrækkelig god kvalitet - præcis som i gamle dage.
Denne hjemmeside fortæller om arbejdet med tang og orienterer om processen omkring nytængning. Et projekt, der skal redde Læsøs tanghistorie, og som samtidig formidler teknik, historie og samarbejdets tætte bånd for alle, der har lyst til at mærke Læsøs tanghistorie mellem fingrene.
Læsøs tangtage Læsøs tangtage Læsøs tangtage vaskerpiger Læsøs tangtage Hedvigs Hus