3 huse fik i 2016 nyt tangtag.
170 tons ålegræs skulle der til.

Siden opdateres løbende

Tanghusene får nyt tag


I 2016 lagde tængemændene på Læsø 170 tons tørret ålegræs på taget af 3 gamle huse - Uldstuen, Gl. Havnevej 1 og Alléen 3. Alt sammen efter Læsøs unikke tængeteknik.
Tagene skal være med til at sikre Læsøs særegne kulturarv de næste 200-300 år!

Er du en af dem, der fik besøgt Læsø og tagtængerne ude på byggepladsen i løbet af 2016, eller interesserer du dig for processen, håndværket og historien, kan du her (gen)opleve de gamle huse og projektforløbet. Der skal en omfattende renovering til for at redde Læsøs unikke tangtage. De fleste af øens i alt 36 ejendomme er i så elendig en forfatning, at der skal sættes ind nu, hvis mange hundrede års tanghistorie på Læsø ikke skal gå tabt.
19 millioner kroner fra A.P. Møller-Fonden og 9 millioner fra Slots- og Kulturstyrelsen er med til at sikre, at en række huse blev renoveret med nyt tangtag i 2016 og årene fremover. Herudover sørger 3 millioner fra Augustinus Fonden for, at også Museumsgården fik nyt tangtag.
 
Den lokale tækkemand Henning Johansen har genoplivet det gamle håndværk at tænge et tangtag. Og han har med støtte fra Realdania gennemført et forprojekt, der mundede ud i tængning af et gammelt fårehus.
Herefter fulgte et egentligt pilotprojekt, tængning af Andrines Hus ejet af Slots- og Kulturstyrelsen. Målet var at gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden med ålegræs af tilstrækkelig god kvalitet - præcis som i gamle dage.
Denne hjemmeside fortæller om arbejdet med tang og orienterer om processen omkring nytængning. Et projekt, der skal redde Læsøs tanghistorie, og som samtidig formidler teknik, historie og samarbejdets tætte bånd for alle, der har lyst til at mærke Læsøs tanghistorie mellem fingrene.
Læsøs tangtage Læsøs tangtage Læsøs tangtage vaskerpiger Læsøs tangtage Hedvigs Hus