Tak til alle, som deltog i TANGHUSENES DAG!
Vi er meget glade for den store opmærksomhed, I giver Læsøs gamle og særprægede byggetradition. Og vi håber, I til gengæld fik en masse gode oplevelser med jer.

Oplev lidt af stemningen fra Museumsgården - klik her

Lige nu:
... arbejdes der på
Museumsgården, Museumsvej 3.
Kig gerne forbi!

NYT på siden 
Læsø Zostera - isoleringsbatts til bæredygtigt byggeri!
Læs mere

Gå selv:
Tanghusruten på dansk og tysk her.

Oplev det gamle og nye tangtag Hedvigs Hus.

Flere penge! ... til flere nye tangtage. Læs mere her

Tanghusene får nyt tag

Der tænges på livet løs for at redde Læsøs sidste tanghuse. Og lige nu kan du på Læsø se, hvordan det foregår, når et ældgammelt tangtag pilles af, og et nyt lægges på. Oplev tængeteknikken, som er helt unik!

I 2016 lagde tængemændene 170 tons tørret ålegræs på taget af 3 gamle huse - Uldstuen, Gl. Havnevej 1 og Alléen 3. Alt sammen efter Læsøs unikke tængeteknik.
Tagene skal være med til at sikre Læsøs særegne kulturarv de næste 200-300 år! Og der skal i sandhed en omfattende renovering til for at redde de unikke tangtage! De fleste af øens i alt 36 ejendomme med ålegræs på taget er i så elendig en forfatning, at der skal sættes ind nu, hvis mange hundrede års tanghistorie ikke skal gå tabt.
19 millioner kroner fra A.P. Møller-Fonden og 9 millioner fra Slots- og Kulturstyrelsen er med til at sikre, at en række huse bliver renoveret og får nyt tangtag fra 2016 og i årene fremover. Herudover sørger 3 millioner fra Augustinus Fonden for, at også Museumsgården har fået lagt nyt ålegræs på taget.
 
Den lokale tækkemand Henning Johansen har genoplivet det gamle håndværk at tænge et tangtag. Og han har med støtte fra Realdania gennemført et forprojekt, der mundede ud i tængning af et gammelt fårehus.
Herefter fulgte et egentligt pilotprojekt, tængning af Andrines Hus ejet af Slots- og Kulturstyrelsen. Målet var at gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden med ålegræs af tilstrækkelig god kvalitet - præcis som i gamle dage.
Denne hjemmeside fortæller om arbejdet med tang og orienterer om processen omkring nytængning. Et projekt, der skal redde Læsøs tanghistorie, og som samtidig formidler teknik, historie og samarbejdets tætte bånd for alle, der har lyst til at mærke Læsøs tanghistorie mellem fingrene.
Læsøs tangtage vaskerpiger Læsøs tangtage Hedvigs Hus Læsøs tangtage