Tangtagene på Læsø - en unik kulturarv


Tangtag.dk er en hjemmeside, der orienterer om en helt unik måde at lave et tag på. Som det eneste sted i verden har man på Læsø helt frem til 1900 brugt tang, eller rettere ålegræs, som tagdækning. Ålegræsset drev i land i store mængder på strandene og læsøboerne tørrede det og lagde med en speciel teknik på husenes og gårdenes tage. På grund af sygdom i ålegræsset samt flere andre forhold, gik mængden af brugbart ålegræs stærkt tilbage i starten af 1900-tallet og det har ikke siden været muligt at tænge nye tage eller vedligeholde de gamle.

Tækkemand Henning Johansen, der har tækkefirma på Læsø, har genoplivet det gamle håndværk med at tænge et tangtag og han har med støtte fra RealDania, gennemført et forprojekt, der mundede ud i tængning af et gammelt fårehus.
Herefter fulgte et egentligt pilotprojekt, tængning af Kulturstyrelsens hus på Alleen 1, Andrines Hus. Målet er at gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden med ålegræs af tilstrækkelig god kvalitet og denne hjemmeside skal løbende orientere om projektet og samtidig være et opslagsværk om alt, der har med tangtage at gøre.