Europa Nostra-pris til Læsøs tangtage

Initiativer for bevaring af Læsø’s unikke tangtage er tildelt;
THE 2012 EUROPEAN PRICE FOR CULTURAL HERITAGE – EUROPA NOSTRA; 
i katagorien: Education training and awareness raising.
 
Til stor glæde har den europæiske Europa Nostra komite besluttet at tildele initiativer vedr. Læsø’s tanghuse en international pris !
Prisen er en anerkendelse af det bevaringsarbejde, der er stået på siden 2007. På Læsø har lokale ildsjæle, bistået af Nationalmuseet, Kulturstyrelsen, fonde og ressourcepersoner sammen arbejdet på at sikre denne helt særlige byggeskik. 
Prisen vil blive tildelt ved en ceremoni i Lissabon 1. juni i forbindelse med Europa Nostra 2012 kongres.
Projektet har været i skarp konkurrence med andre kulturprojekter i hele Europa og det er en stor ære at en af årets priser går netop til projektet på Læsø. 
Tanggårdene er en bygningstype, som udelukkende findes på Læsø, og som kan betragtes som et fysisk vidnesbyrd om den kultur og det liv, der siden 1100-tallet har præget udviklingen på den lille Kattegat Ø.
 
Der er tale om en finurlig byggeteknik, der ikke ligner andre bygninger i verden. Det drejer sig om en hverdag med bl.a. saltproduktion, barske livsbetingelser og i et lille og isoleret øsamfund; men med til fortællingen hører også udvikling af den særlige byggeteknik med tang som tækkemateriale – og ikke mindst unikke kønsrollemønstre. 
Her var det faktisk kvinderne, der byggede husene! 
 
Siden 2007 er der arbejdet ihærdigt på at sikre de sidste 20 tangtage, og netop dette arbejde opnår nu international anerkendelse. Det er et vigtigt skridt på vejen, og indsatserne forventes i de kommende år at resultere i en stærk bevaringsstrategi, der skal sikre denne unikke kulturarv til glæde for både samtid og for kommende generationer.
       
For yderligere information om projektet kontakt:
Marcelle Meier, Arkitekt MAA, NORDMAK
KF Arkitekter A/S Værkmestergade 25, 9 sal, 8000 Aarhus C
Tel: 22394447 Mail: mme@kpf.dk
 
 
Europa Nostra er en pan-europæisk sammenslutning af mere end 50 lande, med fokus på Europas kultur. Foreningen er medlemsdrevet, frivillig og politisk uafhængig.
Europa Nostra Danmark opererer i dette netværk, men med en selvstændig dansk bestyrelse.
Interesseområderne er:
 
- Fokus på Danmarks arkitektoniske og landskabskulturelle arv.
- Fokus på høj arkitektonisk standard indenfor by og landskabskultur.
- Fokus på forskning, formidling og uddannelse indenfor kvalitets håndværk og kulturpleje.
- Fokus på miljø.

 
Arbejdet består bl.a. i, at foreningen er høringsberettiget overfor Kulturministeriet. Herudover arrangeres orienterende arrangementer for medlemmerne med emner af såvel national som international karakter. En gang årligt uddeles H.K.H. Prinsgemalens Europa Nostra Danmark –pris.
 
For yderligere Information kontakt:
Europa Nostra Danmark v/ Formand Cand. Merc. Erik Vind
Tel: 20917202 Mail: e.vind@mail.dk
Web: www.europa-nostra.dk