Gl. Østerby

Renovering påbegyndes efterår 2020/forår 2021.