Tanghusenes Dag 2024 - 13. oktober >

LÆSØS TANG- OG SALTHISTORIE OPTAGET PÅ UNESCOs TENTATIVLISTE

Efter mange års målrettet indsats for at redde Læsøs unikke tangtage er tangtagene og saltet nu kommet på Danmarks Tentativliste – og er hermed godt på vej til at blive anerkendt som UNESCO verdenskulturarv.
Vi er begejstrede for tangtagenes nye status!

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse her: Læsø er nu optaget på den danske tentativ-liste for UNESCO Verdensarv (kum.dk)

Mærker du bedst historiens vingesus med fingrene dybt begravet i ålegræs?

Så kom til Læsø, og oplev øens mange tangtage. Lige nu tænges der på Bovetsgaard, Lille Strandgårdsvej 1, i Bangsbo.

Her kan du følge arbejdet med at bevare de sidste tanghuse og overnatte i tangshelter. I løbet af sommeren kan øens gæster prøve at vride vasker og følge tængningen helt tæt på. Se mere her. Find de aktuelle aktiviteter med tang på Læsø Museums hjemmeside eller deres Facebook

Øens gæster er velkomne til at køre forbi de tængede huse og se, hvordan et helt nyt tangtag ser ud. Gå selv Tanghusruterne her.
På Museumsgården, Museumsvej 3, kan du opleve det gamle og nye tangtag i skøn forening - og blomstervækst på det smukke tag.

Bonusviden: Læsøs tangtage var tidligere et yndet sted at kravle op og blive fotograferet, herunder familien Gai. Og før det fungerede tangtagene som udsigtspost. Det var dengang, hvor Læsø var skovløs, og skibsforlis betød overlevelse for øens beboere.
Det kan du også høre, se og læse meget mere om hos Læsø Museum.

 

Alléen 3

      

Alléen 5

     

Alléen 26

        

Museumsgården

       

Museumsgården

Cirka 1980

Rosenlund

Cirka 1940

Hedvigs Hus

Cirka 2000

Alléen 3

December 2016

Læsøs tang og salt på UNESCOs Tentativliste
Læs mere her.

LIGE NU kan du overnatte i et tangshelter ved Museumsgården.
Se mere her

Gå selv:
Find kort over Tanghusruterne her.

Oplev det gamle og nye tangtag Hedvigs Hus.

Tanghusene får nyt tag

Der tænges på livet løs for at redde Læsøs sidste tanghuse. Og på Læsø kan du opleve, hvordan det foregår, når et ældgammelt tangtag pilles af, og et nyt lægges på. Oplev tængeteknikken, som er helt unik!
Så unik, at Læsøs tangtage sammen med saltets historie er optaget på Danmarks Tentativliste. Nu skal der arbejdes for at komme på UNESCOs verdensarvsliste. Fuldt fortjent, synes vi!

I 2016 lagde tængemændene 170 tons tørret ålegræs på taget af 3 gamle huse - Uldstuen, Gl. Havnevej 1 og Alléen 3. Alt sammen efter Læsøs unikke tængeteknik.
Tagene skal være med til at sikre Læsøs særegne kulturarv de næste 200-300 år! Og der skal i sandhed en omfattende renovering til for at redde de unikke tangtage! De fleste af øens i alt 36 ejendomme med ålegræs på taget er i så elendig en forfatning, at der skal sættes ind nu, hvis mange hundrede års tanghistorie ikke skal gå tabt.
19 millioner kroner fra A.P. Møller-Fonden og 9 millioner fra Slots- og Kulturstyrelsen er med til at sikre, at en række huse bliver renoveret og får nyt tangtag fra 2016 og i årene fremover. Herudover sørger 3 millioner fra Augustinus Fonden for, at også Museumsgården har fået lagt nyt ålegræs på taget.
 
Den lokale tækkemand Henning Johansen har genoplivet det gamle håndværk at tænge et tangtag. Og han har med støtte fra Realdania gennemført et forprojekt, der mundede ud i tængning af et gammelt fårehus.
Herefter fulgte et egentligt pilotprojekt, tængning af Andrines Hus ejet af Slots- og Kulturstyrelsen. Målet var at gøre det muligt at genopbygge tangtage fra bunden med ålegræs af tilstrækkelig god kvalitet - præcis som i gamle dage.
Denne hjemmeside fortæller om arbejdet med tang og orienterer om processen omkring nytængning. Et projekt, der skal redde Læsøs tanghistorie, og som samtidig formidler teknik, historie og samarbejdets tætte bånd for alle, der har lyst til at mærke Læsøs tanghistorie mellem fingrene.
Læsøs tangtage vaskerpiger Læsøs tangtage Hedvigs Hus Læsøs tangtage